Як відомо, найперший у світі байкар Езоп творив дуу-уже давно – аж у VII-VI ст. до н.е. Хоча його рідною мовою була давньогрецька, його байки перекладені багатьма мовами й дуже популярні в усьому світі. Його лаконічні мудрі історії залюбки читають дітям у США. А ми скористаємося цим, аби повчитися англійської 🙂

Корисна лексика:

once upon a time – одного разу (класичний казковий зачин англійською мовою);
a city mouse went to visit his cousin in the country – міська миша подалася навідати свого двоюрідного брата в селі (у Езопа йдеться виключно про мишей-чоловіків:) )
the country mouse did not have fine food – сільська миша не мала вишуканої їжі;
but he was happy to share what he had with the city mouse – але він був щасливий розділити те, що має, з міською мишею;
 the city mouse turned up his nose at the country food – міська миша вернула свого носа від сільської їжі
 he invited his cousin to have dinner with him – він (ми ж пам’ятаємо, що мова про мишей-чоловіків) запросив свого двоюрідного брата відобідати з ним;
 no sooner said than done – теж традиційний вислів з казок, який можна перекласти так: швидко мовиться, та не швидко діло робиться;
the two mice set off for the city – двоє мишей попрямували до міста. Звернімо увагу на множину іменника mouse та альтернативний спосіб розказувати про переміщення (без дієслова go);
It was very late at night – це було дуже пізньої ночі;
leftover (leftovers, у множині ) – залишки;
fine feast – прекрасне застілля;
suddenly they heard growling and barking – раптом вони почули гарчання й гавкіт;
all at once the door flew open and in came two huge dogs – нараз двері розчахнулися і всередину заскочили два страшні пси;
both mice ran for their lives – обидві миші побігли, щоб урятуватися;
made up his mind – надумав;
what good is fine food if you can’t enjoy it  – що такого доброго у вишуканій їжі, якщо нема змоги насолоджуватися нею?
it is much better to eat plain food in peace – краще спокійно собі їсти просту їжу;
 the lion woke up – лев прокинувся;
put his big paw on the mouse – (лев) поклав свою велику лапу на мишу;
he opened his big jaws to swallow him – він відкрив свою велику пащу, щоб ковтнути його;
the mouse begged the lion to let him go – миша благала льва відпустити його (як і в попередній байці, тут теж мова про мишу-чоловіка);
he promised to help the lion some day – він пообіцяв одного дня допомогти левові;
lion laughed at the thought of a little mouse helping a great lion – лев розсміявся від думки про те, як мала миша допомагає великому левові;
but he lifted his paw – але він підняв свою лапу;
tied to a tree – прив’язаний до дерева;
had been trapped – потрапив у пастку;
gnaw, (у минулому часі gnawed) – гризти;
little friends can do great things – маленькі друзі можуть робити великі речі;
what could they do about her – що вони могли б зробити з нею? (на відміну від мишей-чоловіків, тут ідеться саме про кішку);
some said this and some said that – одні казали одне, інші – інше;
but at last a young mouse got up and said he had an idea – врешті молодий миша встав та сказав про свою ідею (знову миші-чоловіки!);
the cat moves without making a sound – кішка рухається безшумно;
that’s why we are always in danger – через це ми завжди у небезпеці;
 if we could hear her coming it would be easy for us to run away – якби ми могли чути її, нам легко було б утікати від неї;
tie a bell around the cat’s neck – зав’язати дзвінок на шию кішці;
whenever she moves we will hear her – ми будемо чути кожен її рух;
mice clapped and cheered – миші плескали в долоні й кричали ура;
which one of you is going to put the bell on the cat – хто з вас готовий причепити дзвінок на кішку?
the mice looked at one another in silence – миші мовчки перезирнулися;
no one ever spoke again of belling the cat – ніхто більше не заводив мову про дзвінок на кішці.

City Mouse-Country Mouse and Two More Mouse Tales from Aesop [Текст] / ill. by J. Wallner. – New York : Scholastic inc., [2008?]. – 32 с.

Категорії: Без категорії

Easysoftonic